ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8, 2012

ಅನುರೂಪ

ಕೊಡಲೇನು ನಿನಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯ?
ಎಣಿಸ ಹೊರಟರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣ!

ಕಣ್ಗಳ ಹನಿ ಮುತ್ತುಗಳನೇ ಪೋಣಿಸಿ ಕೊಡ ಹೊರಟರೆ,
ನಿನ್ನ ತೋರ್ಬೆರಳುಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ,
ಚಿಮ್ಮಿಬಿಟ್ಟವು ಬಾನಂಗಳಕೆ.

ಹೂನಗುವನರಳಿಸಿ ನಿನ್ನಡಿಗಳಿಗಿಡ ಹೊರಟರೆ,
ನಗೆ ಮೊಗ್ಗೊಂದು ನಿನ್ನ ತುಟಿಯಂಚಲರಳಿ,
ನನ್ನೆದೆಯೊಳಿಹ ನಿನ್ನದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನೇರಿತು!.

ನಿನ್ನ ನನಸಾಗದ ಕನಸುಗಳ ಕನವರಿಕೆಯಾಲಿಸಲು,
ತಲೆದಿಂಬಿಗೆ ನಾ ಕಿವಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತರೆ,
ನಿನ್ನೊಂದೊಂದು ಕನಸೊಳಗೂ 
ನನ್ನಾಶಯಗಳನೇ ಕಂಡೆ.

ನಿನ್ನ ತಡವಿದಲೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಮೈಯ ರೋಮಗಳು, ರಂಧ್ರಗಳು.
ನನ್ನ ಉಚ್ಛ್ವಾಸದೊಳಗಿನ ಬಿಸಿಯುಸಿರ ತಂಪಾಗಿಸೂ ನಿನ್ನ ನಿಶ್ವಾಸ.
ಒಳಗಿನ ಜೀವ ಸಂಚಲನದೊಳಗೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರತಿಫಲನ.
ನಾ-ನೀ 
ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ!

~ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಹೆಗಡೆ