ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 13, 2008

ಆಶಾಜ್ಯೋತಿ


ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಾದ "ಚೇತನಾ"ದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: