ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 13, 2008

ನೆನಪು-ಮರೆವುನೆನಪು-ಮರೆವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿದ್ದೇನೆ..."ಮರೆತೆನೆಂದರೂ ಮರೆಯಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ? ಬಿಟ್ಟೆನೆಂದರೂ ಬಿಡದೀ ನೆನೆಪು". ಮರೆವೆಂಬುದು ಮರೆತೆನೆಂದರೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನೆಪಿನ ಮೂಟೆಯೆನ್ನಬಹುದೇನೋ..!?

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

Jayashankar ಹೇಳಿದರು...

ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ.

ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದರು...

ಅದ್ಭುತ.