ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2014

ತರಂಗಾಂತರಂಗ

ಹರಿವ ನೀರಿನಂತಿದ್ದ ನೋವೀಗ
ನಿಂತ ನೀರಾಗಿದೆ ನೋಡು....
ಹಸಿರುಗಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೂಳು ತುಂಬಿಲ್ಲ
ನಟ್ಟ ನಡುವಿನಿಂದೇಳುವ ತರಂಗಗಳ ನಡುವಿನ-
ಅಂತರದೊಳಗಿಂದಿಂದಲೂ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ
ಕನಸನೇರಿಹ ಜಲಚರಗಳ ಜೊತೆಗೆ
ತಳದಡಿಯಲಿ ಮಲಗಿಹ ನೆನಪುಗಳ ಮಣ್ಣು
ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಲ್ಲುಗಳೂ!

ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ, ಎಂದೋ ಜಲಪಾತವಾಗಿತ್ತದು
ಅದಕ್ಕೀಗ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು
ಆದರೂ ಆಗೀಗ ಒಂದೆರಡು-
ಬಾಗಿಲುಗಳ ಅರೆ ತೆರೆದು ಧುಮ್ಮುಕ್ಕುತ್ತವೆ..
ಹರಿದು ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿದ್ದ
ಹಸಿರು ಪೈರು, ಸಸಿ, ಚಿಗುರುಗಳನೆಲ್ಲಾ!

ನಿಂತದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕೊಳೆಯುವುದೆನ್ನುವ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಾಗಿ,
ಹರಿವ ನೀರಿನಂತಿದ್ದ ನೋವೀಗ
ನಿಂತ ನೀರಾಗಿದೆ ನೋಡು...!
ಹಸಿರುಗಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೂಳು ತುಂಬಿಲ್ಲ
ನಡುವಿನಿಂದೇಳುವ ತರಂಗಗಳ ನಡುವಿನ-
ಅಂತರದೊಳಗಿಂದಿಂದಲೂ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ
ಕನಸನೇರಿಹ ಜಲಚರಗಳ ಜೊತೆಗೆ
ತಳದಡಿಯಲಿ ಮಲಗಿಹ ನೆನಪುಗಳ ಮಣ್ಣು
ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಲ್ಲುಗಳೂ!

-ತೇಜಸ್ವಿನಿ.